Får hemtjänsten köpa alkohol?

Hemtjänsten har som uppgift i att underlätta vardagen för en kund och göra den så dräglig som möjligt - finns det några gränser för vad man får göra; kan hemtjänsten köpa alkohol och därmed också riskera att få ett tyngre jobb framför sig. Å ena sidan - å andra sidan. Personal inom hemtjänst ställs ofta inför etiska dilemman i samband med sitt arbete. Alkohol och köp av rusdrycker är ett exempel på ett sådant. Frågan är vad som gäller?

Grundprincipen är att det är brukaren som bestämmer; det gör att om denne vill dricka alkohol så ska han också få göra detta. Indirekt så innebär detta att personal inom hemtjänst får lova att köpa ut dessa rusdrycker. Så länge man inte kliver över en gräns som brukare och därigenom omfattas av LVM - Lagen om vård av missbrukare - så finns det inga egentliga hinder.

Det etiska rådet vid Socialstyrelsen har gett en tumme upp för hemtjänsten att handla alkohol. Trots detta väljer många företag att inte göra det - detta medan vissa kan tänka sig det i vissa fall och där en del företag gör det vid alla önskemål (utom om det handlar om missbruk).

Det är en svår fråga. Bestämmanderätten kan gå i direkt konflikt med arbetsmiljön. Det är lätt att tänka sig ett scenario där en äldre, ensam och ofärdig man, ber om en flaska sprit och där han också får detta utköpt av hemtjänsten. Vad händer då detta skett - vad blir konsekvenserna av att han dricker upp spriten? Det kan handla om att han kissar på sig, att han inte kan hålla tätt i övrigt, att han ramlar och slår sig eller om att han uppträder hotfullt. Det är inte enkelt att hantera en berusad man och har man dessutom ett tight arbetsschema - vilket inte sällan är ovanligt inom hemtjänsten - så kan det blir extremt problematiskt.

Behövs nationella riktlinjer i frågan?

Vad händer om man som personal säger nej och därmed också bryter mot de rekommendationer som Socialstyrelsen gett? Kan man riskera att förlora jobbet, kan man straffas på annat sätt och måste man verkligen lyda en sådan order? Det är som sagt olika från företag till företag och även från brukare till brukare.

I många fall så arbetar hemtjänsten mer med dialog och ransonering. Det vill säga: man pratar med brukaren om alkohol och hur denne kanske blir vid berusning. Det kan i sin tur leda till att man kanske köper ut mindre varor vid färre tillfällen. Det är trots allt skillnad på att dricka någon öl och på att dagligen supa sig redlös på exempelvis vodka.

Många efterlyser tydligare regler och det vore nog att föredra. Som läget är nu så kan både brukare och personal hamna i kläm i denna känsliga fråga. Ska man som personal aktivt göra motstånd och därmed riskera att brukaren blir vredgad - något som försvårar jobbet - eller ska man gå brukaren tillmötes och därmed också riskera att få ett svårare arbete som en följd av detta? Det bästa vore om nationella riktlinjer togs fram i den här frågan. Då etik och moral ställs mot exempelvis arbetsmiljö så kan det inte åläggas den enskilde anställde att fatta beslut. Beslut som kan bli fel oavsett hur man gör.

5 May 2020

EN LIVSSTILSBLOGG

Lyxa till det i vardagen med ett hemmaspa, ät underbart god och näringsrik mat och träna för att hålla din kropp i form utan att det blir till ett tvång. Vi ger dig de bästa tipsen kring hur du kan ställa om ditt liv gradvis för att må fint.