Från ympning till vaccinering

Att vaccinera handlar om att bygga upp en människas eget immunförsvar genom att bilda antikroppar. Men långt innan ordet vaccinering myntades, användes faktiskt liknande metoder.

Edward Jenner är den som ofta får ta åt sig äran för den fantastiska upptäckten om vaccin. Men all ära ska ändå inte gå till den mannen, även om det visserligen var han som på ett sätt kunde bevisa att det fungerade. Upptäckten av vaccin bygger på en metod som kallas för ympning. Man kan säga att ympning är föregångaren till vaccinering. Den hade använts hundratals år innan Jenner la fram bevis alldeles i slutet av 1700-talet.

Tidig ympning i Kina

Redan så långt tillbaka som på 400-talet f.v.t. visste man att de som redan hade haft smittkoppor och överlevt, inte kunde bli sjuka i det igen. Därför fick dessa personer vara de som tog hand om nya insjuknade. Senare i Kina, på 1000-talet, använde man denna kunskap på barn. Man brukade se till att smitta dem med en liten dos av sjukdomen i hopp om att de skulle överleva och sedan bli immuna. Ibland blev de det, ibland dog de.

Detta kan tyckas grymt och riskfyllt. Men faktum är att risken förmodligen var större att barnen dog ändå. Barn var extra känsliga mot sjukdomen. Så även om det inte var en riskfri metod användes den ändå, annars skulle de kanske ändå dö senare vid en eventuell smitta. Och risken att smittas var väldigt hög.

Utrotad, tack vare vaccinet

Tack vare vaccinationskampanjer kunde smittkoppor år 1980 förklaras som utrotat. Men innan dess hade smittkoppor härjat i världen i cirka 3000 år. På 1700-talet var den som värst i Europa. En bonde i England insåg att hans mjölkerskor inte blev sjuka. De hade istället haft sjukdomen kokoppor. Viruset i kokoppor är väldigt likt det i smittkoppor. Skillnaden är att kokoppor inte är farligt för människan, utan skapar bara en lindrig infektion. Bonden drog då slutsatsen att kokoppor ger immunitet mot smittkoppor. Denna slutsats var det dock Jenner som vetenskapligt kunde bevisa att den stämde. Han använde då ympning av de båda virusen när han genomförde sina försök.

Faktum stod klart att kokoppor ger immunitet mot smittkoppor. Då var det såklart mycket mer riskfritt att börja ympa dessa på folk, istället för det livsfarliga viruset i smittkoppor. Så från 400-talet f.v.t. med kunskapen om immunitet, till 1980 då smittkoppor kunde utrotas med vaccin – vilken sjukdomsresa!

3 Nov 2020

EN LIVSSTILSBLOGG

Lyxa till det i vardagen med ett hemmaspa, ät underbart god och näringsrik mat och träna för att hålla din kropp i form utan att det blir till ett tvång. Vi ger dig de bästa tipsen kring hur du kan ställa om ditt liv gradvis för att må fint.